Dary na květinovou výzdobu kostela

Pokladnička v kostele v Újezdě pod kůrem bude sloužit k darům na květinovou výzdobu kostela. Také pokud někdo chce darovat kvítka, prosím, aby tak učinil v pátek, může je přinést nejpozději po mši svaté do kaple Panny Marie Bolestné.

Květinová výzdoba kostela je zajištěna skupinou pod vedením paní Aleny Svárovské.