Životní jubileum našeho duchovního

Dne 11. července 2010 v Újezdě oslavil při mši svaté „Na poděkování Pánu Bohu“ významné životní jubileum náš duchovní Mons. ICLi. Jana Můčky (60 let ).

Foto z děkovné mše svaté.

Arcibiskup Graubner předal při diecézní pouti ocenění kněžím, mezi nimi byl i náš duchovní.

U příležitosti svého životního jubilea poskytl otec Jan rozhovor do našeho farního listu.